BETA Wikiled
Online Dictionary

Translation Swedish - English : i de lugnaste vattnen går de största fiskarna